Hvem er Jesus?

Jesus er verdens frelser som gjennom sin død og oppstandelse har muliggjort nærkontakt mellom Gud og mennesket. Han er den som utslettet distansen mellom oss og Gud, og fremfor alle ting vil Han lede deg inn i en levende relasjon til Han.

JESUS ER VEIEN HJEM TIL GUD

Vi mennesker har til alle tider, på alle steder og i alle religioner forsøkt å prestere for bli godkjent av Gud.

Jesus endret alt.

Midt i menneskets forsøk på å nå opp til Gud, kommer Jesus ned fra Gud til oss. Ved sin ankomst ble Han et menneske for å representere deg og meg fremfor Gud. Ved sitt feilfrie liv og gjennom sin død på korset betalte Han for alle våre feil og på den måten etablerte fred mellom Gud og oss. Gud selv godkjente denne betalingen og kvitterte ved å reise Jesus opp i fra de døde. Jesus har derfor sørget for at Gud ikke står med en regning som sier hvor mye vi skylder Ham, men at Han heller står med en kvittering som sier hvor mye Han har betalt for oss.

Derfor er det nå ingen feil du har gjort som kan skremme Gud bort fra deg, og det er heller ingen gode gjerninger du har gjort som kan imponere Gud ned til deg. Du kommer bare som du er, og tar imot det Han har gjort ferdig.

Med dette som grunnlag kan hvem som helst, når som helst og hvor som helst komme hjem til Gud akkurat som man er og deretter erfare et liv sammen med Han. Gud har allerede blitt venner med oss, så det er ingenting som stopper deg fra å bli venn med Han.