Åpen helbredelsesdag

Plenumsalen OKS Trondheimsveien 50,Kjeller

OKS Bibelskole inviterer alle til en åpen dag med undervisning og forbønn på Kjeller.