Bønnemøte

Vi samles til bønnemøte i lokalet vårt i Fløyahallen. Åpent for alle. Bli med å be for kirka, byen vår og mye mer! 1 Timoteus 2:1-4 «1 Jeg formaner dere […]

Bønnemøte

Vi samles til bønnemøte i lokalet vårt i Fløyahallen. Åpent for alle. Bli med å be for kirka, byen vår og mye mer!

1 Timoteus 2:1-4
«1 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 3Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»

Finn frem i kartet

Kommende arrangementer