VitenCamp Tech

Interesse for programmering og teknologi?

Deltakerne som melder seg på VitenCamp Tech kan forvente en uke med spennende aktiviteter som stimulerer til utforskertrang og logisk tenking.

På kodeklubben får dere programmere både ting som skjer på skjerm og virkelige ting som beveger seg. Dere får også filme og lage video med greenscreen, og bruke dette til å lage en helt egen kortfilm. Det blir også mulighet til å prøve seg litt på hacking.

For hvem: Super og Mega