Om oss

Vi har en drøm om en menighet som kan være med på å formidle et godt liv til stadig flere mennesker. En menighet der alle mennesker kan trives og kjenne seg hjemme, uansett hvilken bakgrunn de har.

Høsten 2001 reiste Wanda og Per Inge Førde til Oslo for å gå på OKS Bibelskole. Der ble de kjent med Åge Åleskjærs undervisning. Dette fikk stor betydning for dem, og de kjente at livet ble forandret i løpet av dette året. De kjente en sterk trang etter å dele dette budskapet videre, og de opplevde også en Gud-gitt relasjon til Åge og de andre lederne på OKS.

Etter endt bibelskoleår reiste ekteparet til Vennesla og begynte å holde møter, og startet byggingen av det som nå er OKS Venneslakirken. Der var de pastorer frem til februar 2018 etter 17 år i en lang og tro tjeneste. I løpet av årene har menigheten vokst og mange mennesker har fått sine liv forandret.

I Venneslakirken er nå Anne Taraldsen campusleder og leder menigheten sammen med lederteamet.

Thomas og Katrine Åleskjær er pastorer fra OKS sentralt.

 

Grunnleggende verdier

Elsket av Gud. Verdifull for mennesker.

 

Vi tror at mennesker gjennom å høre evangeliet og være med i fellesskapet blir satt fri til å leve det gode livet Gud har tenkt for hvert enkelt menneske. Vi tror at forkynnelse av Guds kjærlighet og tilgivelse skaper et miljø der menneesker ønsker å elske og tjene sine medmennesker. Vi tror Guds Ord har kraft i seg til å forandre enhver situasjon.

Derfor er vi mer opptatt av å være Guds barn, enn av å tjene Gud. Derfor er vi mer opptatt av å være elsket av Gud, enn av å elske Gud. Vi tror at den som erfarer Guds kjærlighet får en trang etter å gjøre godt mot andre mennesker. Vi tror at Jesus vil at vi skal lære å hvile før vi lærer å tjene.

Praktiske verdier

Dersom du ser for deg menigheten som en person, og spør hvordan denne personen egentlig er, da svarer vi med seks adjektiv. I alt vi foretar oss, ønsker vi at vi skal gjøre valg ut fra den kjensgjerning at vi er grunnleggende familievennlige, annerledes, modige, inkluderende, livlige og generøse. Disse verdiene hjelper oss til å styre i riktig retning, slik at menigheten blir et miljø som kjennetegnes av kjærlighet, frihet, tro, glede og enhet.

Familievenlig
Vi ønsker å legge til rette for at barn, unge og voksne kan trives. Vi ønsker at hele familien kan være sammen i aktiviteter.

Annerledes
Vi ønsker å være en utradisjonell menighet for en ny tid. Vi gjør ikke det samme som andre menigheter, nettopp fordi vi ønsker å være et alternativ for dem som ikke finner seg til rette i den tradisjonelle stilen.

Modig
Vi vil være helhjertet i det vi gjør, og er villige til å ta sjanser. Vi vil heller angre på noe vi gjorde, enn på noe vi ikke gjorde.

Inkluderende
Vi ønsker at alle mennesker skal kjenne seg velkommen hos oss. Alle dem som har vanket mye i menigheter før, og også dem som ikke er vant til «det kristelige opplegget».

Livlig
Vi liker liv og røre, og lager god stemning når vi kommer sammen.

Generøs
Vi ønsker å bli kjent som den rause menigheten som gjerne deler av sin overflod.