Kidz

Kidz er en del av familiemøtet og består av forskjellige aktiviteter på søndag. Vi ønsker at Kidz skal være et sted hvor hvert enkelt barn skal få oppleve trygghet, og kjenne seg verdifull og viktig.

Vi ønsker å gi barna gode opplevelser, at de skal utvikle en sunn tro på Gud, og et naturlig forhold til Jesus. Dette tror vi er en god plattform for å utvikle et trygt selvbilde.

Andaktene på de forskjellige samlingene handler om Jesus som lever og elsker alle mennesker. Vi ønsker at barna, uansett alder, skal få kjenne Jesu kjærlighet, og oppleve den som reell i hverdagen.

Vi ønsker å engasjere barna i samlingene, og få dem til selv å delta aktivt. På denne måten tror vi at Kidz kan være en arena som utvikler barnas selvtillit, og som gir dem tro på at de har noe å bidra med. Scenen er åpen for at barna kan fremføre sang, dans, fortelle en vits eller vise frem noe de har med for eksempel en tegning, kosedyr etc.

NÅR: Barna blir med de voksne på første del av gudstjenesten og går til Kidz etter ca. 20 minutter.

Etter samlingen går barna til ulike aktiviteter som forming, tegning, snekring, sang, mm.