Årlige arrangementer OKS Kjeller

Lederkonferansen 2023, torsdag 11. til lørdag 13. mai

Klikk her for mer informasjon

BarneCamp 2023, mandag 26. juni til lørdag 1. juli

Klikk her for mer informasjon

OKS Festival 2023, mandag 26. juni til lørdag 1. juli

Klikk her for mer informasjon

Embrace Conference 2023, lørdag 28. oktober (tidligere Miss City)

Embrace Tweens torsdag 26. oktober

Klikk her for mer informasjon