Lifegrupper

Lifegrupper er en viktig del av hverdagen vår og i lifegruppene møtes vi hjemme hos hverandre, for å bygge vennskap og livet med Gud.

Her får du muligheten til å lære av andres tanker om både hverdagsrelevante og åndelige spørsmål. Vi tror at det er viktig å bli kjent med hverandre på andre måter enn på søndager, hvor vi samles til vår faste gudstjeneste for å feire Gud og livet.

Når vi åpner hjemmene våre så deler vi livene med hverandre, og byr litt på oss selv. Vi møtes i en veldig uformell setting og oppdager hverandre som mennesker, og ikke kun som «kirkegjengere» på søndager. En Lifegruppe består av 8-10 personer slik at det skal være lett å bli godt kjent med hverandre.

Vi har lifegrupper for både kvinner og menn. De fleste samles annen hver torsdag om ikke andre avtaler er gjort.