Gudstjeneste 2. påskedag

OKS Vennesla Hunsfos næringspark, Vennesla

Hjertelig velkommen til kveldsgudstjeneste i PM6 på Hunsfos