Søndagsskolen OKS Kidz

Søndagskolen OKS Kidz har barna i sentrum og samles hver eneste søndag.

For alle foreldre så er barna det viktigste i livet. Det å ta vare på barna våre er et ønske som ligger inni oss, og man er villig til å strekke seg lenger enn sine egne evner for å få det til. Dette er en innlagt kjærlighet som driver oss til å sette barna foran oss selv.

Denne kjærligheten er den samme kjærligheten Jesus uttrykte overfor barna. Han sa:  

La de små barna komme til meg, for de tilhører Guds rike

Søndagsskolen er et sted hvor vi har barna i fokus. De trenger å bli sett og hørt, samtidig som de bygger vennskap med jevnaldrende. Trygghet og glede utvikler et barnesinn, og vi tror at OKS Kidz skal være en arena for nettopp dette.