Kick off for hele kirka

Kvelden kommer til å bestå av informasjon, inspirasjon og undervisning omkring den sesongen som ligger foran oss som kirke.

Samlingen er åpen for alle.

Hjertelig velkommen!

Kick off for hele kirka

Kvelden kommer til å bestå av informasjon, inspirasjon og undervisning omkring den sesongen som ligger foran oss som kirke.

Samlingen er åpen for alle.

Hjertelig velkommen!