VELKOMMEN TIL VÅRE ARRANGEMENTER – med enkelte smittevernstiltak

Du er hjertelig velkommen til våre gudstjenester og arrangementer der det lar seg gjennomføre. 

For at alle skal få en trygg og god opplevelse av å være på gudstjeneste eller et arrangement, følger det her noe informasjon om hvordan smittevernstiltakene påvirker oss:

ANTALLSBEGRENSNING
Vårt stoloppsett består av «faste, anviste plasser» og da er det tillatt med kohorter med 200 personer. Det vil være registrering, og noen avdelinger har forhåndspåmelding. Sjekk hva som gjelder der du ønsker å delta.

STOLOPPSETT
Vi er glade for at vi er velsignet med et stort og romslig lokale. Det betyr at vårt stoloppsett er satt opp på en slik måte at det er mulig å overholde 1 meters regelen. Personer fra samme husstand behøver ikke holde avstand.

MUNNBIND NÅR DU ER I BEVEGELSE
Flere kommuner har nå påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Dette gjelder altså når vi er i bevegelse på vei inn og ut av gudstjenesten, og ikke er i stand til å holde 1 meter avstand. Du behøver ikke ha på deg munnbind når du har funnet plassen din. Dispensere for hånddesinfisering er som vanlig tilgjengelig flere steder i lokalene.

KLEMMER OG HÅNDHILSING
Vi tar til følge Regjeringens påbud og anbefalinger, og unngår klemming, håndhilsing og omfavnelser (slik man heldigvis er vant med på OKS). Vi kommer likevel langt med et raust smil og øyekontakt med hverandre.

På den ene siden ønsker vi at du skal kunne nyte gudstjenesten eller arrangementet på en tilnærmet normal måte.

Samtidig er det viktig for oss at du opplever det trygt å være på gudstjeneste eller arrangement, og at vi forholder oss til tiltakene på en profesjonell måte, slik vi også har gjort i et halvannet år gjennom pandemien.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan du dessverre ikke delta.

Vær rikelig velsignet og kom med forventning til våre gudstjenester og arrangementer!