Sant og vel gjennomtenkt

Prosjekt «sant og vel gjennomtenkt»
I Apostlenes Gjerninger 26 står Paulus foran kong Agrippa og holder sin «forsvarstale». Når Paulus nevner Jesu oppstandelse, lurer landshøvding Festus på om han er gått fra forstanden. Paulus svarer da at han absolutt ikke har mistet det, men at ordene i hans vitnesbyrd er «sanne og vel gjennomtenkte.»

Ditt vitnesbyrd
Formålet med denne nettsiden og dette prosjektet er å utfordre og ansvarliggjøre den enkelte troende i å ha et personlig vitnesbyrd om Jesus som er «sant og vel gjennomtenkt.»

Mange kristne har et levende gudsliv, men kan synes det er vanskelig å helt konkret artikulere denne troen i møte med kirkefremmede og andre.

Hva er evangeliet?
Vårt formål er også at hver enkelt troende har et bevisst forhold til hva evangeliet faktisk er. Det er evangeliet som er kirkens største innflytelse, dens største potensial og det absolutte sentrum av alt vi formidler og står for.

Å kunne formidle evangeliet enkelt og klart er ikke noe vi bare skal overlate til pastorer og forkynnere. La oss inspirere hverandre og veilede hverandre til bevissthet omkring både vårt personlige vitnesbyrd om Jesus, og bevissthet omkring hva som er essensen av evangeliet.

Ressurser
På denne siden finner du litt undervisning omkring temaet, bl.a. fra vår DNA-kveld i februar, der dette temaet ble belyst.

Du finner også en praktisk oppgave som er ment å veilede deg videre i det vi har beskrevet ovenfor.

Du må gjerne også sende inn til oss ditt svar på oppgaven. Hvis du gir samtykke, vil vi gjerne benytte vitnesbyrdene til inspirasjon og oppbyggelse videre i dette prosjektet.

Vi håper hele kirken vil engasjere seg i prosjekt «sant og vel gjennomtenkt.»

Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe vi kan assistere deg med!

SE UNDERVISNINGEN HER

 

OPPGAVEN:

Vitnesbyrd øvelse
Hvilken forskjell har Jesus faktisk gjort i ditt liv?  Hvordan var du før – og hvordan er du nå?

Om du ikke har et veldig tydelig «før og etter» fordi du har vært troende hele livet tar du utgangspunkt i da din tro ble et personlig valg og en bevissthet.

Skriv ned ditt vitnesbyrd med maks 150 ord som tar maks 1,5 minutt å fortelle.

Den skal være: KORT – KONSENTRERT – SAMMENHENGENDE – SANN.

 

Historien deles inn i 3 deler:

  • Hvem var du før du kom til tro på Jesus.
  • Hvordan kom du til tro – hva skjedde?
  • Noen nøkkelord som beskriver hvem du er etter at du ble en troende.

 

Hva du skal være obs på?

  • Uklarhet: Kom til poenget!
  • Religiøs og intern sjargong: «Født på ny», «åndsfylt», «frelst»,
  • Overlegenhet / ufølsomhet. Husk at eneste forskjell mellom deg og den som ikke tror er Jesus!

 

Det kan for eksempel se slik ut:

FØR: Det var en tid i mitt liv da jeg var helt sikker på at den eneste måten å oppnå Guds godkjennelse på var å prestere, oppnå noe og streve for det.

MØTE MED JESUS: Men så fikk jeg høre hva Jesu død og oppstandelse betyr og skjønte at den eneste måten å oppnå Guds godkjennelse på er ved å ta imot hans nåde som en gave.

ETTER: Nesten umiddelbart førte det til en fred som ikke var basert på hva jeg presterte. Nå lever jeg ikke for å oppnå fred, men heller fra den freden jeg får som en gave ved troen på det som Jesus har gjort for meg.

Send inn ditt vitnesbyrd til kontakt@oks.no