Om Romerikskirken

OKS Romerikskirken ønsker å være en kirke for folk som deg. Med to gudstjenester hver søndag og et stort tilbud til både barn og ungdom, er vi en kirke der alle generasjoner kan finne et sted å trives.

Gudstjenester – søndag kl. 12:00 & 17:00 (Unge voksne 18-29 år)
En søndag i måneden er det Supersøndag, og da er er det betjeningsgudstjeneste kl 17:00 som er for alle med tilbedelse, enkel forkynnelse og god tid til både forbønn for syke, åndsdåp og ulike former for betjening.
OKS Kidz (3-12 år) – søndag kl. 12:00
Youth (13-19 år) – fredag kl. 19:00

I våre gudstjenester er stemningen og atmosfæren er kanskje litt annerledes enn noen er vant til fra andre kirker. Musikken kan være noe høyere, uttrykkene fra scenen mer moderne og musikkstilen kan være uvant. Men kjernen er den samme som Jesus forkynte – Han er Guds sønn, og gjennom Han kan vi oppleve Guds nåde og kjærlighet i livet.

Vi tror at Guds kjærlighet også skal deles mellom mennesker – ingen var ensomme rundt Jesus, og vår drøm er at ingen skal være ensomme rundt oss eller iblant oss. Vi eksisterer for å bekjempe ensomhet med nebb og klør, og tror Jesus viste oss veien: Invitere, inkludere og involvere!

EN GOD GUD I EN NÅDELØS VERDEN

Hver dag konfronteres kristne med spørsmål det er umulig å svare på. Hvorfor er det så mye ondskap i verden? Hvorfor virker det som om mørket så ofte seirer? Hvordan kan Gud være en kjærlig Gud, når så mange uskyldige mennesker lider? Disse store spørsmålene er ikke lette å svare fullt og helt på uten at svarene kan virke for enkle og for lette. Skal man svare på dette akademisk, intellektuelt eller logisk, så finnes det hundrevis av bøker som har forsøkt å gruble seg til svar.

Vi tror at menneskene har en fri vilje og at årsaken til at mennesker utfører ondskap, at uskyldige blir rammet eller at man lider helt ufortjent, skyldes mennesket. Det betyr ikke nødvendigvis at det er din skyld at du har havnet i en situasjon som er kritisk eller veldig vanskelig, men det er mulig at vi mennesker kan påføre hverandre ulike typer av urettferdighet, smerte eller lidelser.

Det kan være menneskers tankegang som er influert av ondskap. Det kan være menneskers mangel på villighet til å dele med hverandre, som gjør at andre lider. Samtidig finnes det svar som ikke kan virke gode nok, eller forklarende nok, og det er der troen kommer inn. Troen er ikke nødvendigvis logisk og selvforklarende. Troen er ikke et regnestykke man kan bruke formler for å løse. Troen er personlig og overbevisende. Hvis barna til Gud, oss mennesker, ønsker å leve uten hans påvirkning og kjærlighet, så spørs det om det er riktig å skylde på Gud for alt som skjer.

Vi tror på en god Gud i en nådeløs verden. Gud er kjærlighet, og ondskap som skjer bør ikke adresseres til kjærligheten. Troen på en god Gud kan være med på å gjøre de vonde spørsmålene litt mindre plagsomme å forholde seg til – men ikke lettere å forstå.

Tro er ikke noe universell fasit, og den gir ikke svar på alle spørsmål. Den gir oss likevel nåde og fred til å leve med de ubesvarte.

Ønsker du å utforske en god Gud som elsker deg, er du hjertelig velkommen til å ta en tur til våre gudstjenester, eller melde din interesse for en lifegruppe.