Søndagsskolen OKS Kidz

Kidz er stedet i Romerikskirken der barna møtes.

Vi ønsker å legge til rette for at hver søndag skal være en fest  for barna, hvor det barnslige setter agendaen og sikkerheten setter rammene.

Hver søndag fra klokken 12:00 – 14:00 møtes 100 – 120 barn i alderen 3 – 12 år på Kidz. Vi har store og innbydende lokaliteter hvor de vil bli godt tatt vare på av medarbeidere som ønsker å gjøre sitt beste for å la søndagen bli et høydepunkt.

Barna blir delt inn i tre grupper etter alder. «Happy» er for barnehagebarna, «Super» for barn som går i 1. – 4. klasse. «Mega» er for barn som går i 5. – 7. klasse.

Hver fjerde uke har vi noe som heter «Kidz Live». Da samles alle gruppene i plenumsalen som ligger innenfor Kaféen. Disse søndagene sjekkes alle barna inn ved Kaféen.

På Kidz møtes barna i et trygt og positivt miljø hvor de raskt kan få venner og sammen kan være med på mange spennende aktiviteter.  Vi ønsker å være et sted der barna er trygge, har venner og der vi sammen blir bedre kjent med Jesus.

Kidz FAQ

Når bør jeg komme?
Det er lurt å være der kl 11:45 slik at du får sjekket inn barna og selv være klar til møtet begynner kl 12:00.

Hvor lenge varer opplegget for barna?
Barna kan sjekkes inn fra kl 11:45. De vil da bli registrert som ankommet, slik at vi har kontroll på hvilke barn som er tilstede. Klokken 12:00 begynner opplegget i de ulike gruppene.

Vi har utsjekk fra kl 13:20 – 13.40

Koster det noe å være med på Kidz?
Våre gudstjenester er for alle og er gratis å delta på. Vi gir alle mulighet til å være med å gi, men det er helt frivillig.

Hver søndag på Kidz er vi med og støtter kirka vår. Her kan barna ta med penger for å gi i bøtter vi sender rundt under samlingen. Om man ikke har kontanter så kan foreldrene vippse et beløp til 12448. Da får barnet med seg et lite hjerte som det kan legge i bøttene.

Igjennom dette så ønsker vi at barna skal få en mulighet til å lære at de selv kan være med på å bygge kidzarbeidet og kirken gjennom det de gir. Vi vil også oppmuntre dere foreldre til å se på dette som en mulighet til å kunne snakke med barna deres og inkludere de i deres tanker rundt hvorfor vi gir av våre penger inn til kirken.

Vi tror på at det er en velsignelse å få gi, og at den som gir han får. Og vi har en raus pappa Gud som ikke vil holde noe tilbake fra oss ettersom Han gav oss alt i Jesus Kristus

Hvilken aldersgrupper er det opplegg for?
På OKS Kidz deler vi barna inn i tre hovedgrupper:

  • Happy Kidz ( 3 – 5 år)
  • Super Kidz (1. – 4. klasse)
  • Mega Kidz (5. – 7. klasse)


Barn 0-2 år:

Har du barn som er yngre enn 3 år så kan du/dere benytte lekerommet i hovedsalen. Der er det lydoverføring av møtet. 

Har du baby og ønsker å trekke deg litt unna eller du trenger et sted å skifte, så har vi et eget amme- og stellerom i gangen til venstre for hovedinngangen.

Hvordan er opplegget i de ulike gruppene?

Velkommen som medarbeider 

Foruten å ha fokus på samlingene og at barna skal lære mer om Jesus så ønsker vi at Kidz skal være et sted der barna trives, har det trygt og har noen å leke med.

Et av tiltakene for å få dette til er å involvere alle 3 årings-foreldre, 1. klasse-foreldre og 5. klasse-foreldre i det vi gjør.

Dere får derfor privilegiet av å bli en del av medarbeiderteamet vårt.  Alle andre er selvfølgelig også velkommen til å bli med på turnus.

Hva innebærer det å være medarbeider på Kidz? 

  • Du vil få mulighet til å være med å påvirke det flotte arbeidet som våre medarbeidere allerede gjør
  • Vi vil be om politiattest og at du skriver under på taushetserklæring 
  • Du blir kontaktet i forkant av din søndag med informasjon og det du trenger å vite.
  • Oppmøte kl 11:00 hver tredje søndag (utenfor Kidzkjøkkenet på «foreldreparkeringen») der blir det  informasjon, inspirasjon, bønn og praktisk tilrettelegging av dagen
  • I løpet av Kidzdagen har du ulike oppgaver som avtales med Teamansvarlig
  • Det er ønskelig at du kjøper din egen T-skjorte som du har på deg når du er på vakt. Det er også mulig å låne om du heller vil det, eller har glemt din egen.
  • Vanligvis er det to felles medarbeidersamlinger på kveldstid i løpet av året, en på høsten og en på våren.