Søndagsskolen OKS Kidz

Kidz er stedet i Romerikskirken der barna møtes.

Vi ønsker å legge til rette for at hver søndag skal være en fest  for barna, hvor det barnslige setter agendaen og sikkerheten setter rammene.

Hver søndag fra klokken 12:00 – 14:00 møtes 100 – 120 barn i alderen 3 – 12 år på Kidz. Vi har store og innbydende lokaliteter hvor de vil bli godt tatt vare på av medarbeidere som ønsker å gjøre sitt beste for å la søndagen bli et høydepunkt.

Barna blir delt inn i tre grupper etter alder. «Happy» er for barnehagebarna, «Super» for barn som går i 1. – 4. klasse. «Mega» er for barn som går i 5. – 7. klasse.

Hver fjerde uke har vi noe som heter «Kidz Live». Da samles alle gruppene i plenumsalen som ligger innenfor Kaféen. Disse søndagene sjekkes alle barna inn ved Kaféen.

På Kidz møtes barna i et trygt og positivt miljø hvor de raskt kan få venner og sammen kan være med på mange spennende aktiviteter.  Vi ønsker å være et sted der barna er trygge, har venner og der vi sammen blir bedre kjent med Jesus.

Kidz FAQ

Når bør jeg komme?
Det er lurt å være der kl 11:45 slik at du får sjekket inn barna og selv være klar til møtet begynner kl 12:00.

Hvor lenge varer opplegget for barna?
Barna kan sjekkes inn fra kl 11:45. De vil da bli registrert som ankommet, slik at vi har kontroll på hvilke barn som er tilstede. Klokken 12:00 begynner opplegget i de ulike gruppene.

Vi har utsjekk fra kl 13:20 – 13.40

Koster det noe å være med på Kidz?
Våre gudstjenester er for alle og er gratis å delta på. Vi gir alle mulighet til å være med å gi, men det er helt frivillig.

På Kidz gir vi til en organisasjon som heter JAM (Joint Aid Management). De gir mat til over 1.1 mill. barn hver skoledag på ulike steder i Afrika. Deres mål er «Help Africa help itself», og de har et stort arbeid som du kan lese mer om her:  https://jamint.com/.
OKS har støttet JAM i mange år og det er nære bånd mellom dem og oss som kirke. Flere fra kirka vår har vært nede og hjulpet med ulike hjelpearbeid.

Hvilken aldersgrupper er det opplegg for?
På OKS Kidz deler vi barna inn i tre hovedgrupper:

  • Happy Kidz ( 3 – 5 år)
  • Super Kidz (1. – 4. klasse)
  • Mega Kidz (5. – 7. klasse)


Barn 0-2 år:

Har du barn som er yngre enn 3 år så kan du/dere benytte lekerommet i hovedsalen. Der er det lydoverføring av møtet. 

Har du baby og ønsker å trekke deg litt unna eller du trenger et sted å skifte, så har vi et eget amme- og stellerom i gangen til venstre for hovedinngangen.

Hvordan er opplegget i de ulike gruppene?