Om oss

OKS

OKS er en kirke for alle mennesker, og spesielt for deg som ikke pleier å gå i kirken.

Stemningen og atmosfæren er kanskje litt annerledes enn noen er vant til fra andre kirker. Musikken kan være noe høyere, uttrykkene fra scenen mer moderne og musikkstilen kan være uvant. Men kjernen er den samme som Jesus forkynte – Han er Guds sønn, og gjennom Han kan vi oppleve Guds nåde og kjærlighet i livet.

Vi tror at Guds kjærlighet også skal deles mellom mennesker – ingen var ensomme rundt Jesus, og vår drøm er at ingen skal være ensomme rundt oss eller iblant oss. Vi eksisterer for å bekjempe ensomhet med nebb og klør, og tror Jesus viste oss veien: Invitere, inkludere og involvere!

Visjon

Å bygge en kirke som setter et synlig, tydelig og varig avtrykk i vår verden, som med de gode nyhetene i evangeliet bringer Jesus til mennesker og mennesker til Jesus.

Trosbekjennelse

 

Denne er ikke ment å erstatte de tradisjonelle trosbekjennelsene, men vi har formulert setninger som uttrykker noen grunnleggende sannheter om vår tro og om våre liv.

Romerbrevet 10 forteller at med hjertet tror vi til rettferdighet og med munnen bekjenner vi til frelse. Her er det ikke bare snakk om «frelse» i den forstand av at man «blir en kristen», men frelse (gresk: soteria) er et bredt ord som uttrykker liv, kraft, redning, befrielse og helse!

En bekjennelse er ikke et slags magisk formular som liksom skal sette mystiske krefter i sving. Likevel tror vi Gud har skapt mennesket helhetlig, og når vi bekjenner med munnen snakker vi både til vårt indre, til vår kropp og til vårt sinn. Det kan sammenliknes med å ta vitamintilskudd. Slike tilskudd er ingen helhetlig helsekur, men kan være med å styrke din helse og ditt immunforsvar.

På samme måte er bekjennelse av Guds Ord noe som styrker ditt åndelige immunforsvar, og vi tror slik bekjennelse over tid styrke vil styrke deg til ånd, sjel og kropp. Slik bekjennelse er noe som kan gjøres både individuelt og kollektivt. Vi oppfordrer deg til å leve et liv der bekjennelse av Guds Ord er en naturlig del av hverdagen. Det kan eksempelvis være å våkne opp om morgenen og helt enkelt takke for at Gud for at Han elsker deg og at all din synd er tilgitt!

Jeg er Guds verk, skapt i Hans bilde, skapt for en hensikt.
Jeg tror at Jesus døde for min skyld, at Han stod opp igjen og lever i dag.
I Jesus er jeg elsket og akseptert for alltid.
I Jesus har jeg tilgivelse, helse, frihet og liv.

Jeg er velsignet for å være en velsignelse.
Min fremtid er fylt av håp.
Jeg kan drømme store drømmer,
tenke store tanker og lever for en hensikt større enn meg selv.

Guds favør er med meg, Guds fred er hos meg, Guds nåde er for meg.
Ingenting kan skille meg fra Hans kjærlighet,
og jeg makter alt i Ham som gjør meg sterk!