Felles byfestgudstjeneste

Vi deltar på økumenisk gudstjeneste i Lillestrøm Kirke.

Felles byfestgudstjeneste

I forbindelse med årets byfest blir det økumenisk gudstjeneste i regi av Lillestrøm Kristne Råd.

De ulike menighetene deltar med bønn, lovsang, tekstlesning og preken, og det vil bli nattverd. Det er David Haddeland fra Filadelfia som deler Guds Ord. OKS deltar med blant annet lovsang og bønn under gudstjenesten.

Det blir kidz/søndagsskole for barna.

Vi i OKS deltar på denne gudstjenesten.

Etter gudstjenesten er det felles gratis byfest-brunch ute på kirkeplassen.

Alle er hjertelig velkommen!

Lillestrøm Kristne råd består av følgende kirker/menigheter: Den norske Kirke, Frelsesarmeen, Normisjon-Lillestrøm, Sentrumskirken, St Magnus kirke, Metodistkirken, Filadelfiakirken Lillestrøm og OKS Romerikskirken.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er gudstjeneste i Romerikskirken denne søndagen.

 

Finn frem i kartet

Kommende arrangementer