Vår visjon

Å bygge en kirke som setter et synlig, tydelig og varig avtrykk i vår verden, som med de gode nyhetene i evangeliet bringer Jesus til mennesker og mennesker til Jesus.

 

Lederskap

Thomas Åleskjær er OKS sin hovedpastor. Han leder kirkens lederteam sammen med Katrine Åleskjær (daglig leder). Lederteamet består i tillegg av  Trond Egil Lunde og Kjartan Håvik (styreleder) .

Styret i OKS består av:
Arve Åsebø
Tove Mette Stensrud
Ingrid Lind Borgersen
Roberto Opheim
Per Øyvind Iversen
Katrine Åleskjær
Thomas Åleskjær
Kjartan Håvik

Verdier

Vi har delt inn våre verdier i noen «eksterne» og noen «interne».

Den første listen har å gjøre med hvilke verdier vi ønsker skal prege kirken utad. Den andre listen beskriver hvilke verdier vi ønsker skal prege vårt indre liv i kirken.

 
Utad verdier:

  • Annerledes og folkelig
  • Åpen og sjenerøs
  • Attraktiv og forståelig
  • Nådefull og trosfylt.
       

Indre verdier:

  • Tjenersinn og heder
  • Vennskap og eierskap
  • Tydelighet og retning
  • Jesusfokus og begeistring for Guds Ord.

OKS-koden

Basert på verdiene våre, har vi vår «OKS-kode» som utdyper verdiene. Denne har et «poetisk tilsnitt», men er også ment å være praktisk og anvendelig.

Annerledes og folkelig
En OKS-kirke er ikke som alle andre kirker.

Vi vil heller gjøre det som slukker tørsten og behovene i vår verden, enn å klamre oss til tryggheten i vår egen tradisjon og vår sjargong. Å nå frem til menneskers hjerter veier tyngre enn å beholde våre personlige preferanser og favoritter. For evangeliets skyld er vi villige og modige nok til å bli det som trengs. Evangeliet er svaret til alle mennesker, men vi bestreber oss også på å forstå hva spørsmålene i vår tid faktisk er. Vi forsøker ikke å forandre evangeliet for å gjøre det relevant, men å vise mennesker hvor relevant evangeliet er.

Åpen og sjenerøs
Vi behandler mennesker med utgangspunkt i hvor høyt Jesus elsker dem. Vi er Jesu brev og Jesu parfyme, og vi bærer alltid med oss duften av gjestfrihet. Gud er sjenerøs, derfor er vi sjenerøse!

Forståelig
Nei, vi mener ikke at en gudstjeneste er en forestilling, eller at forkynnelse skal være underholdning. Men vi tror heller ikke at det er spesielt åndelig å være irrelevant, at det er hellig å være kjedelig, eller at det ligger dybde i å være uforståelig. Guds Ånd hjelper oss å snakke så mennesker forstår og formidle så hjerter blir berørt. Vi tror det kreative og det levende er tettere på Guds hjerte enn det firkantede og det døde. Vi tror en gudstjeneste som erfares og nytes er bedre enn en som kun utholdes og gjennomføres.

Attraktiv
En attraktiv kirke betyr at vi ikke er likegyldig til kvalitet. Selv om evangeliet er gratis, behøver ikke kirken å fremstå som billig. «Excellence» betyr ikke perfeksjon, men det betyr at vi har gjort vårt beste. Excellence er simpelthen det motsatte av likegyldighet og tilfeldighet. Kirken skal ikke være «kommersiell», men den skal være profesjonell. I vår kultur tror vi at kvalitet og profesjonalitet er noe som bygger tillitt og reflekterer troverdighet. Vi tror ikke nødvendigvis at «det enkle alltid er det beste», men at «vårt beste alltid er kirkens beste».

Nåde
Vi har tro på mennesker og på det potensialet Gud har lagt ned i oss, men også bevissthet og omsorg for vår ufullkommenhet. Kirken eksisterer ikke for at vi skal imponere hverandre med våre prestasjoner, men å betjene hverandre med Guds nåde. Når Jesu nåde får dominere, får vi ikke lenger så mye å bevise og vi kan i stedet leve ekte og sanne liv.

Tro
Tro er ikke en automatisk suksessformel, men tillit til Gud som sier at ingenting er umulig. Vi anser et overnaturlig liv som helt naturlig. Vi lover ingen å bli «rik, frisk og lykkelig på 1,2,3», men tror helhjertet på at Bibelens løfter kan infiltrere og forvandle alle livets områder. Fjell finnes overalt, og troen er til for å flytte på dem.

Tjenersinn
En tjenende holdning innebærer ikke å tenke mindre om seg selv, men litt mindre på seg selv. Vi lever for en hensikt som er større enn bare våre egne liv og egne behov, og vi går gjerne den ekstra milen uten betingelse eller bebreidelse.

Heder
Nei, vi har ingen celebriteter eller superstjerner, men en kultur som hedrer og anerkjenner det Gud har lagt ned i mennesker. Når vi hedrer de over oss, ved siden av oss og under oss får vi ta del i det Gud har lagt over livene deres.

Vennskap
Varmen i et åpent og inkluderende fellesskap veier tyngre enn komforten av et lukket og isolert selskap. Ingen var ensomme rundt Jesus, og vår drøm er at ingen skal være ensomme iblant oss. Vi eksisterer for å bekjempe ensomhet med nebb og klør, og tror Jesus viste oss veien: Invitere, inkludere og involvere!

Eierskap
Vi behandler vår lokale kirke som det den er: Kona til Gud! Vi respekterer henne, behandler henne med verdighet, beskytter henne og snakker godt om henne. Kirken og dens ledere består av ufullkomne mennesker – men vi elsker Gud, vi elsker mennesker, vi elsker livet og vi elsker kirken. Den er ikke en bygning, men den er Guds familie – fullkomment elsket av Ham!

Tydelighet og retning
Vi har rom for alle, men ikke rom for alt – Vi kan ikke gjøre alt for alle, men vi kan gjøre noe for noen. Derfor brer vi oss ikke ut i alle retninger, men samler oss omkring det vi sammen kan utrette, og det løpet Gud har lagt opp for oss. Vi tror ikke på uniformering og sekterisme, men på å helhjertet stå sammen i den retningen Gud leder oss.

Jesusfokus
Vår høyeste drøm er å se mennesker finne hjem til Gud gjennom det enkle evangeliet om nåde, tilgivelse og forsoning i Jesus Kristus. Det vil alltid være vår drivkraft, og derfor lar vi oss ikke kaste hit og dit av enhver strømning og trend, verken i eller utenfor kirken. Vårt fundament er ikke argumenter som vinner diskusjoner, men et evangelium som vinner mennesker.

Begeistring for Guds Ord
Vi tror på samtlige av Bibelens bøker, og at de på ulike måter peker på frelseshistoriens klimaks. Vi tror Guds Ord er levende, virksomt og mer aktuelt enn noen gang. Det er den beste medisin og salve for ethvert sår og enhver skramme. Vår ambisjon er ikke å besitte så mye bibelkunnskap at vi kan sette folk fast, men å forstå så mye av Guds visdom at vi kan sette folk fri.