Om OKS

OKS er en kirke for alle mennesker, og spesielt for deg som ikke pleier å gå i kirken.

Stemningen og atmosfæren er kanskje litt annerledes enn noen er vant til fra andre kirker. Musikken kan være noe høyere, uttrykkene fra scenen mer moderne og musikkstilen kan være uvant. Men kjernen er den samme som Jesus forkynte – Han er Guds sønn, og gjennom Han kan vi oppleve Guds nåde og kjærlighet i livet.

Vi tror at Guds kjærlighet også skal deles mellom mennesker – ingen var ensomme rundt Jesus, og vår drøm er at ingen skal være ensomme rundt oss eller iblant oss. Vi eksisterer for å bekjempe ensomhet med nebb og klør, og tror Jesus viste oss veien: Invitere, inkludere og involvere!

En del av noe stort

OKS startet på Grorud i 1985, og består i dag av seks avdelinger i Norge med hovedbase på Kjeller på Romerike (Romerikskirken). Selv om OKS er et selvstendig trossamfunn i Norge, er vi nært beslektet med den store bredden av norsk kristenhet. OKS er medlem i Norges Kristne Råd sammen med eksempelvis den Norske Kirke og Pinsebevegelsen.

Midt i dette har OKS også definert en egen visjon, en ønsket kultur og et sett med verdier som skal kjennetegne oss og vår «personlighet» som kirke. Samtidig ser vi på oss selv som bare en liten del av et stort landskap, og vi samarbeider ofte på tvers av ulike trossamfunn.

Hos oss finner du også mange medlemmer uten noen spesiell kristen bakgrunn eller oppvekst, og folk som ennå ikke helt vet hva de tror på er veldig velkommen til oss.

CF7