OKS Festival – Thomas Åleskjær

Thomas er sammen med sin kone Katrine, hovedpastorer i kirka vår.

Hans undervisning er relevant for alle i ulike livsfaser.

Vi er forventningsfulle til å høre han fredag kveld kl 18:00.