OKS Festival – Øystein Gjerme

Som pastor for SALT-kirkene og leder for Pinsebevegelsen i Norge, er Øystein Gjerme både en gave og en ressurs inn mot kirkene våre, men også en som formidler evangeliet med troverdighet og klarhet overfor mennesker som ikke er vant med å tro.

Vi gleder oss til å høre Øystein på den siste festivalkvelden torsdag kl 18:00.