«Møtelederens rolle i gudstjenesten. Et praktisk seminar for alle som jobber med møteledelse» – Kjartan Håvik

Alle kirker kan ha en gjestetaler, men ingen har en gjestemøteleder. Møtelederens rolle er på mange måter den rollen som er aller mest representativ for kirken og det den er.

Møtelederens rolle er etter vårt syn mer enn å bare formidle litt informasjon og samle inn en kollekt. Tvert imot, for mange besøkende er møtelederen den personen man aller mest identifiserer med kirken.

Dette seminaret omhandler både rollen som møteleder, hvordan man praktisk og konkret forbereder seg, mulige fallgruver og feil man kan begå som møteleder, og hvordan man setter opp resten av gudstjenesten på best mulig måte.

Lørdag 14. mai kl 14:15-15:00 i møterommet Romerike, nede i Administrasjonen.