LEDERKONFERANSEN 2024

kl 14:15-16:00 SEMINARER

Runde 1 kl 14:15-15:00

«Tjenende lederskap» med Mário Boto (Hovedsalen)
Pastor Mário har erfaring både med å plante kirker fra start, samt å bygge og utvikle både kirker og nettverk. Med utgangspunkt i perspektivet «tjenende lederskap» får vi høre mer om ledelsesprinsipper som hjelper oss i teambygging og utvikling av kirken!
This seminar will be in English. Dette seminaret holdes på engelsk, og vil ikke bli tolket.

«Ingen utelatt» med Troens Bevis (Plenumsalen)
Blir du født med en funksjonsnedsettelse i et fattig land kan du risikere å bli satt ut, gjemt bort eller til og med ofret. Det gjelder millioner av barn og det har Troens Bevis tenkt å forandre. Vil du være med?

Dette seminaret handler om hvorfor og hvordan du kan gjøre en forskjell så Ingen blir Utelatt fra Guds kjærlighet. Du møter Hans Martin Skagestad, Rune Edvardsen og et team fra Troens Bevis.

«Kirkeplanting mot alle odds» med Yngvar Aarseth (Bibelskolesalen)
Europa behøver tusenvis av nye kirkeplantinger! Historien om Yngvar og Hege Aarseth er historien om at ingenting er umulig når man overgir sine planer til Gud. Sunnmøringen Yngve opplevde at MS-sykdommen plasserte ham i rullestol og med store begrensninger.

I dag er Yngvar og Hege kirkeplantere i Bayern-området i Tyskland, der hele 11 kirker er en del av nettverket deres. Dette seminaret handler om kirkeplanting i Europa og hvordan overgivelse og tillit til Gud kan få hvem som helst ut i sitt kall, uansett omstendigheter.
English interpretation is provided for this seminar.


Runde 2 kl 15:15-16:00

«Kraft til å betjene» med Åge Åleskjær (Hovedsalen) 
Blinde som ser, lamme som går, døve som hører og undertrykte som får frihet? I våre tider er ikke dette akkurat førsteprioritet i pensumet på kristne høgskoler og lederutdanninger. Savnet etter slike tegn var likevel selve utgangspunktet da pastor Åge begynte sin tjeneste, i det minste at det fantes noe av dette i kristenheten.

Dette seminaret handler ikke om å jage etter det spektakulære, men den enkle åpenbaringen om at vi har fått kraft til å betjene og å bringe legedom og frihet gjennom Guds kraft. Hvordan gjør vi dette på en sunn måte i 2024?
English interpretation is provided for this seminar.


«TING SOM FUNKER»:

Kirker 50-100: Groruddalskirkens historie ved Irene Lunde (Bibelskolesalen)

Kirker 100 – 250: Lifecenters historie ved PJ og Ulrika Stenstrand (Plenumsalen)

Kirker 250 – 500: Iglesia Campiña sin historie ved Norunn og Miguel Inzunza (Møterommet Romerike i Administrasjonen) 
This seminar will be in English. Dette seminaret holdes på engelsk, og vil ikke bli tolket.

LK24 handler på den ene siden om tro, visjon, inspirasjon, kraft og Guds nærvær. Samtidig ønsker vi at deltakerne også skal kunne returnere hjem med kunnskap og konkrete verktøy man kan omsette i praksis i sin lokale kirke.

OBS 1: Du kan gå på hvilket seminar du vil, uavhengig av størrelsen på kirken du tilhører. Det kan være flere gode grunner til å gå på et annet seminar enn det som matcher din nåværende situasjon. Eksempelvis en større kirke som tenker å plante mindre avdelinger.

OBS 2: La oss legge sammenlikningens forbannelse fullstendig på hylla. Dette handler simpelthen om det som er mest relevant for hver og en av oss som kirke, og hvordan vi kan lære oss å ta neste steg som kirke.

OBS 3: De ulike seminarholderne leder kirker som i størrelse ikke nødvendigvis er identisk med det antallet som seminaret representerer. Men de har erfaring med å lede kirker eller campuser av slike størrelser, og er dedikert til å gi deg praktisk innsikt i hvordan man bygger på fundamentet man har!

Med forbehold om endringer.

Tilbake til hovedsiden for Lederkonferansen 2024