Lederkonferansen 2024, seminar kl 14:15-15:00
«Ingen utelatt» med Troens Bevis (Plenumsalen)

Blir du født med en funksjonsnedsettelse i et fattig land kan du risikere å bli satt ut, gjemt bort eller til og med ofret. Det gjelder millioner av barn og det har Troens Bevis tenkt å forandre. Vil du være med?

Dette seminaret handler om hvorfor og hvordan du kan gjøre en forskjell så Ingen blir Utelatt fra Guds kjærlighet. Du møter Hans Martin Skagestad, Rune Edvardsen og et team fra Troens Bevis.