Lederkonferansen 2024, seminar kl 15:15-16:00
«Kraft til å betjene» med Åge Åleskjær (Hovedsalen)

Blinde som ser, lamme som går, døve som hører og undertrykte som får frihet? I våre tider er ikke dette akkurat førsteprioritet i pensumet på kristne høgskoler og lederutdanninger. Savnet etter slike tegn var likevel selve utgangspunktet da pastor Åge begynte sin tjeneste, i det minste at det fantes noe av dette i kristenheten.

Dette seminaret handler ikke om å jage etter det spektakulære, men den enkle åpenbaringen om at vi har fått kraft til å betjene og å bringe legedom og frihet gjennom Guds kraft. Hvordan gjør vi dette på en sunn måte i 2024?