Lederkonferansen 2024

TEMA: «PRESENCE»

Guds nærvær
Gud har allerede lovet å være med oss «alle dager inntil verdens ende» (Matt 28:20).
Hva med vårt nærvær? Er Guds nærvær noe vi er ment å vente på, eller holder det at vi møter opp til det nærværet Han har brakt til veie for oss gjennom Jesus, da Han åpnet «en ny og levende vei»? (Heb 10:20)

«Kampen om tilstedeværelsen»
Kulturen og teknologien har gjort oss mer frakoblet. Noen ganger stirrer vi inn i skjermer mens våre nærmeste sitter noen meter fra oss. Vårt digitale nærvær skaper et mentalt fravær.

I en hektisk kultur kan fysisk nærvær i seg selv være en liten kamp med kalenderen. Men med all informasjonen, impulsene, bekymringene og nyhetene vi tar med oss – hva skjer med vårt nærvær selv når vi er til stede?

Til og med når vi er alene gjør teknologien at vi mater oss med ferdigtygd informasjon når vi kanskje var ment å tenke, drømme, fantasere, be og takke! Det har blitt en kamp om vår tilstedeværelse.

Nærmere
Vi er ikke kalt til å leve frakoblet, men tilkoblet: Tilkoblet himmelen, tilkoblet hverandre, tilkoblet verden og tilkoblet med vårt eget indre menneske.

Vi tror Gud i denne tiden kaller oss til å komme nærmere! Nærvær er noe av det mest dyrebare vi har fått gjennom Jesu frelsesverk, og i dette nærværet finnes det en kraft, et potensial og en enorm styrke!

På LK24 forventer vi et nærvær – ikke bare et nærvær de dagene vi er sammen – men et nærvær vi tar med oss til våre kirker, våre familier, vårt nærmiljø og vår verden!

I en tid av fravær kaller Gud sin kirke til nærvær!

Tilbake til hovedsiden for Lederkonferansen 2024