LK22 tema: «RESPONS»

Folk endret reiseplaner, bryllup og selskaper. Kirker endret sine program og metoder. Myndigheter har måttet endre sine prioriteringer og gjøre om på valgløfter.

20-årene har til nå gitt oss flere scenarier der noe hendte som på svært kort tid endret hele verdens tankegang. I en uforutsigbar tid har ledere måttet respondere mer enn de har kunnet planlegge.

I mange tilfeller har en god plan har raskt måttet bli erstattet med en god respons.

Mange søker Gud når de skal legge en plan, men hvor avgjørende det er å være ledet av Gud i sin respons! En uklok respons har potensial i seg til å ruinere det som i utgangspunktet var en sunn plan.

Tenk, det er også mulig å gi respons på det Gud har sagt og det Han har lagt på kirken og i ditt hjerte.

Noen ganger kan det virke lettere å bare ignorere, og litt skremmende å faktisk respondere.

Den onde ønsker at vår respons til Guds Ord, skal være likegyldighet.
At vår respons på motstand, skal være sinne og frustrasjon.
At vår respons på uro, skal være frykt.

Gud inviterer oss til en respons som er fundamentalt annerledes:
«Gjør godt mot dem som hater dere» eller «be for dem som forfølger dere.» (Matt 5:44)

«…juble av glede, når dere har mange slags prøvelser…» (1 Pet. 1:6)

Vår respons på motstand er ikke sinne og opprør, men evangelium.
Vår respons på uro er ikke frykt, men Guds Ord.
Vår respons til Guds Ord er ikke likegyldighet, men tro.

Vår drøm er at du kan få dra fra LK22 med en gudgitt respons på innsiden. Med det i bagasjen skal du få både inspirasjon og praktiske verktøy, som kan transformere noe i din hverdag og i din tjeneste.