LEDERKONFERANSEN 2022 – Seminarer

Informasjon om de ulike seminarene du kan velge mellom lørdag 14. mai.

Runde 1: kl 14:15-15:00:

«Fra Burundi til Møre og Romsdal. Å bygge kirke på tvers av ulike kulturer.» – pastor Albert Ndayizeye 
Norge er full av «migrantmenigheter». I mange av disse menighetene ligger det egentlig en drøm om å ikke bare nå «sine egne», men å også berøre nordmenn og det norske samfunnet. Det viser seg ofte å være en krevende oppgave. Historien om pastor Albert er annerledes. Dette er historien om en innvandrer som blir pastor i en tradisjonell norsk pinsemenighet, men som på en unik måte evner å koble med nordmenn og norsk kultur, samtidig som han bringer med seg impulsene og styrken fra sin egen bakgrunn. Dette seminaret er relevant for alle som på et eller annet nivå arbeider med ulike etnisiteter i en norsk kontekst.
Lørdag 14. mai kl 14:15-15:00 i bibelskolesalen.

 

«Kunsten å fortelle historier» – Mikael Svartdahl
Bibelen er full av historier om mennesker som deg og meg. Mennesker som snubler og med Guds hjelp reiser seg og snur nederlag til seier. Hvordan kan vi i dag la oss inspirere til å fortelle historier som skaper håp og får mennesker til å vende blikket mot korset? I dette seminaret kombinerer Mikael faglig innsikt fra filmbransjen og kommunikasjonsfaget, og fletter det sammen med sitt personlige vitnesbyrd om hvordan Gud forvandlet hans liv midt under en pandemi. Og viser oss hva Star Wars kan lære oss om å leve opp-ned.
Lørdag 14. mai kl 14:15-15:00 i plenumsalen.

 

«Hvordan be for de syke?» – Åge Åleskjær
Pastor Åge har gjennom nesten 50 år forkynt, praktisert og erfart realitetene i helbredelse og bønn for syke i Jesu navn. I OKS er det fortsatt slik at vi «kaller inn» Åge i ulike situasjoner når vi behøver en med spesiell innsikt på dette området. Dette gjelder ikke bare bønn for fysisk syke, men alle slags type situasjoner der mennesker sitter fast i ulike plager, både fysisk, mentalt og åndelig. I dette seminaret deler pastor Åge ut fra sin erfaring, og med et mål om å utruste større deler av menigheten til å praktisere bønn i Jesu navn, til befrielse for mennesker i alle kategorier!
Lørdag 14. mai kl 14:15-15:00 i hovedsalen.
Tolking til engelsk tilbys via headset (Interpretation into English is offered via headset).

 

«Møtelederens rolle i gudstjenesten. Et praktisk seminar for alle som jobber med møteledelse» – Kjartan Håvik
Alle kirker kan ha en gjestetaler, men ingen har en gjestemøteleder. Møtelederens rolle er på mange måter den rollen som er aller mest representativ for kirken og det den er. Møtelederens rolle er etter vårt syn mer enn å bare formidle litt informasjon og samle inn en kollekt. Tvert imot, for mange besøkende er møtelederen den personen man aller mest identifiserer med kirken. Dette seminaret omhandler både rollen som møteleder, hvordan man praktisk og konkret forbereder seg, mulige fallgruver og feil man kan begå som møteleder, og hvordan man setter opp resten av gudstjenesten på best mulig måte.
Lørdag 14. mai kl 14:15-15:00 i møterommet Romerike, nede i Administrasjonen.

 

Runde 2: kl 15:15-16:00

«Erfaringer og lærdommer med kirke online» – Håvard André Kilvær og Marcus Mossberg
I mars 2020 måtte vår produksjonsavdeling hive seg rundt og finne måter vi kunne fortsette å være kirke digitalt i en nedstengt nasjon. Heldigvis var arbeidet med slikt allerede i gang på det tidspunktet, men i likhet med mange andre kirker ble det likevel en bratt læringskurve med mange nyttige erfaringer å ta med seg videre, også etter covid. Selv om samfunnet nå er gjenåpnet, finnes det et stort oppdrag for kirken i å formidle evangeliet i det digitale univers. I dette seminaret deler to av våre dyktigste medarbeidere sine erfaringer, hvilke muligheter de ser for kirken i fremtiden og hvordan man rent praktisk griper det hele an!
Lørdag 14. mai kl 15:15-16:00 i plenumsalen.

 

«Bak kulissene med Rune» – Rune Edvardsen
Det er egentlig en ganske vill historie. Av alt det Norge er kjent for å eksportere, enten det er olje, laks eller ostehøvler, så kommer den ene eksportvaren som kanskje har nådd flest nasjoner og kulturer, for ikke å si flest antall individer, fra den lille bygda Kvinesdal i Agder. I dette seminaret deler misjonsleder Rune Edvardsen fra «bak kulissene» unike historier du sjeldent eller aldri leser om i mediene. Runes globale perspektiver hjelper oss både å løfte blikket og forstå det større bildet vi er en del av, samtidig som det har stor relevans og inspirasjon til den tjenesten vi opererer i lokalt.
Lørdag 14. mai kl 15:15-16:00 i hovedsalen.

 

«Disippelgjøring i praksis» – Øyvind Ramslien og Thomas Lindstad
Historien om Thomas og Øyvind er historien om en som ønsket å vokse, lære og utvikle seg både som leder og i livet med Gud, og en som var villig til å investere i denne personen. I vrimmelen av ulike «modeller», bøker om disippelgjøring og ulike teorier, er dette en befriende fortelling om hvordan det hele kan gjøres, praktisk og konkret, midt i en travel hverdag for mange. Dette er et svært relevant seminar for alle som ønsker å vite hvordan vi gjennom å investere i andre, kan bidra til vekst, utvikling og forandring i deres liv.
Lørdag 14. mai kl 15:15-16:00 i bibelskolesalen.
Tolking til engelsk tilbys via headset (Interpretation into English is offered via headset).