Lederkonferansen 2023 – tidsprogram

TORSDAG
kl 18:00 Registrering
kl 19:00 Åpningsmøte

FREDAG
kl 10:00 Hovedsesjon 1
kl 11:15 Hovedsesjon 2
kl 12:00 Lunsj
kl 13:00 Hovedsesjon 3
kl 14:00 Hovedsesjon 4
kl 18:00 Registrering
kl 19:00 Kveldsmøte

LØRDAG
kl 10:30 Hovedsesjon 5
kl 12:00 Lunsj
kl 13:00 Hovedsesjon 6
kl 14:15-16:00 Seminarer
kl 16:00 Middag (egen påmelding)
kl 17:00 Avslutningsmøte

Med forbehold om endringer.