Lederkonferansen 2023 – Seminarer

Informasjon om de ulike seminarene du kan velge mellom lørdag 13 mai.

Runde 1: kl 14:15-15:00: 

«Hvordan hjelpe folk tilbake på sporet?» – med Åge Åleskjær
Av og til må mennesker fratre sin tjeneste av ulike årsaker. I etterkant er det fort gjort at de blir litt glemt. Ofte er vi bevisste omkring alt som må gjøres riktig når noen må gå ut av sin lederrolle, men vi behøver også å bli bevisste på å restaurere dem, og hjelpe dem tilbake. Vi kan hjelpe dem til å fullføre løpet!
Lørdag 13. mai kl 14:15-15:00 i hovedsalen
Tolking til spansk tilbys via headset (Se ofrece interpretacion a Español por medio de auriculares). 

«Troen videre i generasjoner» – med Zoe Kristiansen, Siri Skjæråsen og Else Andersen. Bestemor, mor og datter forteller om hvordan troen har blitt gitt videre, ofte gjennom tøffe stormer og tross alle odds. De forteller om hvordan Jesus har grepet inn i hver deres liv, og at misjonskallet har overlevd fra bestemor til barnebarn.
Lørdag 13. mai kl 14:15-15:00 i sal 2 (til venstre for hovedsalen)


«Bak kulissene med Rune» – med Rune Edvardsen
Dette seminaret har vekket stor begeistring hos både unge og gamle ved tidligere anledninger. Vi har bedt Rune gi oss noen av de gode historiene. Historier som kanskje havner utenfor den kristne medieverdenen sin radar, men som gir oss tidsaktuelle globale perspektiver om hvordan dører åpnes for evangeliet i stadig nye verdener og nye sfærer.
Lørdag 13. mai kl 14:15-15:00 i plenumsalen
Tolking til engelsk tilbys via headset (Interpretation into English is offered via headsets). 

 

Runde 2: kl 15:15-16:00

«Kunstig intelligens som ressurs for kirken» – med Morten Lervaag Jacobsen
Morten Lervaag Jacobsen jobber med bruk av KI og kommunikasjon i organisasjon og næringsliv. I dette seminaret lærer vi hvordan KI kan øke kirkens evne til å formidle og visualisere historier, nå ut til bredere målgrupper, samt gi medarbeidere en større verktøykasse for å jobbe kreativt.
Lørdag 13. mai kl 15:15-16:00 i hovedsalen
Tolking til spansk tilbys via headset (Se ofrece interpretacion a Español por medio de auriculares). 


«Kvinner i tjeneste» – med Malin Oseland Tematikken viser seg å stadig være aktuell. I en tid av ledermangel, hvilket potensial finnes i å kunne forløse flere kvinnelige ledere? Og hvilke særskilte utfordringer må en kvinnelig kristen leder forholde seg til? Malin er pastor i OKS Halden, er en av våre aller beste formidlere, og hun deler fra sitt liv og sin erfaring. Både menn og kvinner er velkomne til dette seminaret!
Lørdag 13. mai kl 15:15-16:00 i sal 2 (til venstre for hovedsalen)


«Bønn som bryter gjennom, befrier, bygger opp og befester» – Med Anders Olsson
Vi har spurt pastor Anders spesifikt om dette temaet, da hans liv og tjeneste er et eksempel på hvordan bønn, sammen med praktisk og strategisk handling, åpner dører og skaper gjennombrudd. Dette seminaret er for folk i alle aldre og alle mennesketyper. Potensialet i et aktivt bønneliv er ikke forbeholdt noen få, men noe som alle troende kan leve og operere i.
Lørdag 13. mai kl 15:15-16:00 i plenumsalen
Tolking til engelsk tilbys via headset (Interpretation into English is offered via headsets).