«Kreative gudstjenester»

En kristen gudstjeneste inneholder stort sett de samme ingrediensene, uansett hvor i verden du drar. Likevel oppleves de så ulike og er stadig gjenstand for ulike synspunkter.

Thomas Neteland er en av landets mest kompetente på å tenke helhet og formidling i en gudstjeneste, enten det gjelder innhold, produksjon og kommunikasjon.

Dette blir inspirerende og relevant for alle som er engasjert i å utvikle gode og kreative gudstjenester.

Lørdag 25. januar
Runde 1: kl. 14:15-15:00 i plenumsalen

Tolking til engelsk tilbys via headset.