Konstruksjon og lek

I denne gruppa får barna stor frihet til å utfolde seg i lek – både innendørs og utendørs. Med tilgang til blant annet Lego, Barbie, ballrom og diverse hobbyaktiviteter, ligger alt til rette for en gøyal uke.

Lederne vil trygge og gode voksne med et stort repertoar av leker, som de tar med seg inn i opplegget. «Konstruksjon og lek»-deltakerne vil også ha muligheten til å samarbeide om et større kreativt prosjekt i løpet av uka.

For hvem: Super