LK21 tema: «COMEBACK»

Hvis Bibelen skulle hatt en tittel eller overskrift, kunne det ha vært «COMEBACK». Hele evangeliet er en comeback-historie. Comeback-fortellinger er en av Bibelens røde tråder, helt fra Adam til Jesus!

Gud orkestrerte et comeback for mennesket etter Adams fall. Jesu oppstandelse ble frelseshistoriens klimaks og et comeback fra det som så ut som død, begravelse og nederlag, og evangeliet inviterer alle mennesker til et comeback tilbake til den relasjonen med Gud de var ment for.

Med det spesielle året vi har lagt bak oss, tror vi kirken er posisjonert for et «COMEBACK» av dimensjoner. Ikke bare et comeback til fysiske samlinger, men et comeback til det opprinnelige mandatet kirken ble gitt og et comeback til det budskapet vi ble betrodd.

Et comeback til oppdraget om å formidle Guds nåde til alle mennesker. Et comeback til etterfølgelse av Jesus og det disippelskap som de første kristne vandret i. Et comeback til kraften og livet i den Hellige Ånd som den tidlige kirke praktiserte.

I kjølvannet av koronatiden forventer vi ikke en svekket kirke, men en kirke som gjør et historisk comeback på hele vårt kontinent.