Kidz

Søndagskolen OKS Kidz har barna i sentrum og samles hver eneste søndag i alle våre avdelinger.

For alle foreldre så er barna det viktigste i livet. Det å ta vare på barna våre er et ønske som ligger inni oss, og man er villig til å strekke seg lenger enn sine egne evner for å få det til. Dette er en innlagt kjærlighet som driver oss til å sette barna foran oss selv.

Denne kjærligheten er den samme kjærligheten Jesus uttrykte overfor barna.

Jesus sa:

 

«La de små barna komme til meg, for de tilhører Guds rike!»

Søndagsskolen er et sted hvor vi har barna i fokus. De trenger å bli sett og hørt, samtidig som de bygger vennskap med jevnaldrende. Trygghet og glede utvikler et barnesinn, og vi tror at OKS Kidz skal være en arena for nettopp dette.

Barna tilhører Gud og for oss er det viktig å fortelle barna at Gud er Pappa. Han elsker dem for den de er, og ikke for hva de gjør. Han elsker dem selv om de tar noen dårlige valg, eller gjør noe de absolutt ikke burde gjøre. Guds nåde og kjærlighet hjelper oss mennesker til å leve et stødig og godt liv, som bygges på en kjærlighet som elsker oss betingelsesløst. Barn er mennesker. De er bare små. De er små voksne – og må behandles med respekt.

Vi på Søndagsskolen OKS er privilegert som får lov å ha barna i sentrum. Barn som utvikles og får lov å bli kjent med verdens beste Pappa. En Pappa som ikke bare viser kjærlighet.

Men Han er kjærlighet.