«Hvordan be for syke?» – Åge Åleskjær

Pastor Åge har gjennom nesten 50 år forkynt, praktisert og erfart realitetene i helbredelse og bønn for syke i Jesu navn.

I OKS er det fortsatt slik at vi «kaller inn» Åge i ulike situasjoner når vi behøver en med spesiell innsikt på dette området. Dette gjelder ikke bare bønn for fysisk syke, men alle slags type situasjoner der mennesker sitter fast i ulike plager, både fysisk, mentalt og åndelig.

I dette seminaret deler pastor Åge ut fra sin erfaring, og med et mål om å utruste større deler av menigheten til å praktisere bønn i Jesu navn, til befrielse for mennesker i alle kategorier!

Lørdag 14. mai kl 14:15-15:00 i hovedsalen.
Tolking til engelsk tilbys via headset (Interpretation into English is offered via headset).