Hillsong Family

OKS er en del av nettverket «Hillsong Family», en global familie av likesinnede kirker som på ulike måter ser til Hillsong Church som forbilde og inspirasjon.

Hillsong Family er ikke et kirkesamfunn, men et nettverk basert på relasjon og gjensidig tillitt, og som deler en felles lidenskap for å bygge den lokale kirke over hele kloden.

Hillsong Church har base i Sydney, Australia, med avdelinger i flere storbyer på ulike kontinenter. Det er vanskelig å måle i tall og i volum hvilken berikelse og innflytelse de har hatt på oss og mange andre skandinaviske kirker, men vi er takknemlige over å kunne tilhøre et slikt fellesskap.

En langvarig og sterk relasjon

Pastor Brian Houston gjestet OKS for første gang allerede i 1994, og vi har gjennom et langvarig vennskap lært Hillsong å kjenne som en sjenerøs, Jesussentrert og visjonær kirke med stor lidenskap for å nå nye mennesker som ikke har noe forhold til Jesus.

Selv om det eksisterer forpliktelser i det å være en del av Hillsong Family, er OKS samtidig et selvstendig nettverk av kirker som forvalter sin egen visjon og retning, og som også er fri til å nyte av andre inspirasjonskilder i tillegg. Å være en del av Hillsong Family bør da ikke forveksles med det å være en ren Hillsong-avdeling.

Vi føler stor takknemlighet overfor det Hillsong Church har betydd for oss de siste 20 årene, og det avtrykket de har satt i våre hjerter. Gjennom Hillsong Family får vi lov å hedre det forbilledlige lederskapet til Brian og Bobbie Houston, noe som har åpnet mange gode dører for OKS og bidratt til at vi har kunnet ta nye visjonære steg inn i fremtiden for oss som kirke.

Katrine og Thomas Åleskjær
Hovedpastorer i OKS