View Full Map

Kontakt oss

Gudstjenester: Vi har våre gudstjenester i Orshaugen 16 i Haugesund, et lite stykke nord for Vår Frelsers Gravlund, på vestsiden av Salhusvegen.

For veibeskrivelse i Google Maps, trykk på Google-logoen nederst til venstre i kartet.

Kontaktperson: Dag Kolltveit
Telefon:
481 04 786
Postadresse: Orshaugen 16, 5538 Haugesund
E-post: dagko@online.no

Kontaktinformasjon OKS / Haugesundskirken

Vår hovedadministrasjon er OKS sitt hovedkontor.

Adresse:  Trondheimsveien 50, 2007 Kjeller
Telefon:  64 84 64 00 (Mandag til onsdag kl 10-14)
E-post:  post@oks.no

Bankkonto:  9049.11.03441 – Merk betalingen med Haugesundskirken.

 

CF7