Lifegrupper

Lifegrupper er en viktig del av hverdagen vår og i lifegruppene møtes vi hjemme hos hverandre, for å bygge vennskap og livet med Gud.

Her får du muligheten til å lære av andres tanker om både hverdagsrelevante og åndelige spørsmål. Vi tror at det er viktig å bli kjent med hverandre på andre måter enn på søndager, hvor vi samles til vår faste gudstjeneste for å feire Gud og livet.

Når vi åpner hjemmene våre så deler vi livene med hverandre, og byr litt på oss selv. Vi møtes i en veldig uformell setting og oppdager hverandre som mennesker, og ikke kun som «kirkegjengere» på søndager. En Lifegruppe består av 4 – 12 personer slik at det skal være lett å bli godt kjent med hverandre. 

Hvem hører hjemme i en Lifegruppe?

Uansett hvor du befinner deg i forhold til Jesus – sterkt troende, svakt troende, tvilende eller usikker, er det plass til deg i en av gruppene våre. Alle er like mye verdt i Guds øyne og alle er like mye verdt i våre øyne. Jesus døde og oppsto for oss mennesker, så hvis du er et menneske, så er du kvalifisert til å være med.

Velkommen skal du være!