Lifegrupper

Lifegrupper er en viktig del av hverdagen vår. Annenhver uke treffes vi i mindre grupper hjemme hos hverandre for å bygge vennskap og livet med Gud. I tillegg til å møtes til vår faste storsamling på søndager, tror vi det er viktig å treffes i mindre settinger der vi kan komme nærmere inn på hverandre.

En lifegruppe består av ca. 6-10 personer slik at det skal være lett å bli godt kjent. Her får vi muligheten til å lære av hverandres erfaringer og samtale om hverdagslivet og om troen. Vi spiser sammen, ber sammen, deler fra livene våre og tar opp hverdagsrelevante og åndelige spørsmål.

Trygge rammer, god takhøyde

Lifegruppene er delt inn i gutte- og jentegrupper. Det finnes ingen teologiske grunner til at vi gjør det slik, bare noen praktiske: Det gjør det for eksempel lettere for par med barn å delta. Når vi arrangerer gruppene på ulike dager, kan én av de voksne være hjemme med barna, enkelt og greit. I tillegg erfarer vi at det generelt kan være lettere å ha åpne og ærlige samtaler om livet når vi møtes hver for oss.

Hvem hører hjemme i en Lifegruppe?

Uansett hvor du befinner deg i ditt forhold til Jesus – sterkt troende, svakt troende, tvilende eller usikker, er det plass til deg i en av gruppene våre. Alle er like mye verdt i Guds øyne, og alle er like mye verdt i våre øyne. Jesus død og oppstandelse var for å bringe alle mennesker inn i en nær relasjon med ham. Vi er derfor alle i samme båt og kvalifisert av ham til å være med.

Velkommen skal du være!