Om oss

OKS Groruddalskirken er en nyetablert kirke som holder til midt i Groruddalen, nærmere bestemt på Furuset. Groruddalen representerer rundt 170 nasjonaliteter, og derfor er drømmen om en multikulturell kirke en naturlig motivasjon for oss og noe vi gradvis ser ta form. Hos oss er alle velkommen.

Vi har ukentlige gudstjenester og Kidz-samlinger for barna der vi feirer Gud, vennskap og livet. Vår pasjon er å bringe mennesker inn i en nær relasjon med Gud, vår Far. Vi tror at kirken er ment å være en familie der alle hører til og der ingen er ensomme. Hit kan du komme akkurat som du er.

Visjon

Å bygge en kirke som setter et synlig, tydelig og varig avtrykk i vår verden, som med de gode nyhetene i evangeliet bringer Jesus til mennesker og mennesker til Jesus.

Trosbekjennelse

 

Denne er ikke ment å erstatte de tradisjonelle trosbekjennelsene, men vi har formulert setninger som uttrykker noen grunnleggende sannheter om vår tro og om våre liv.

Romerbrevet 10 forteller at med hjertet tror vi til rettferdighet og med munnen bekjenner vi til frelse. Her er det ikke bare snakk om «frelse» i den forstand av at man «blir en kristen», men frelse (gresk: soteria) er et bredt ord som uttrykker liv, kraft, redning, befrielse og helse!

En bekjennelse er ikke et slags magisk formular som liksom skal sette mystiske krefter i sving. Likevel tror vi Gud har skapt mennesket helhetlig, og når vi bekjenner med munnen snakker vi både til vårt indre, til vår kropp og til vårt sinn. Det kan sammenliknes med å ta vitamintilskudd. Slike tilskudd er ingen helhetlig helsekur, men kan være med å styrke din helse og ditt immunforsvar.

På samme måte er bekjennelse av Guds Ord noe som styrker ditt åndelige immunforsvar, og vi tror slik bekjennelse over tid styrke vil styrke deg til ånd, sjel og kropp. Slik bekjennelse er noe som kan gjøres både individuelt og kollektivt. Vi oppfordrer deg til å leve et liv der bekjennelse av Guds Ord er en naturlig del av hverdagen. Det kan eksempelvis være å våkne opp om morgenen og helt enkelt takke for at Gud for at Han elsker deg og at all din synd er tilgitt!

Jeg er Guds verk, skapt i Hans bilde, skapt for en hensikt.
Jeg tror at Jesus døde for min skyld, at Han stod opp igjen og lever i dag.
I Jesus er jeg elsket og akseptert for alltid.
I Jesus har jeg tilgivelse, helse, frihet og liv.
Jeg er velsignet for å være en velsignelse.
Min fremtid er fylt av håp.
Jeg kan drømme store drømmer,
tenke store tanker og lever for en hensikt større enn meg selv.
Guds favør er med meg, Guds fred er hos meg, Guds nåde er for meg.
Ingenting kan skille meg fra Hans kjærlighet,
og jeg makter alt i Ham som gjør meg sterk!