Kidz

Barn er verdifulle, og det ønsker vi at de skal få vite. Hver søndag har vi morsomme aktiviteter og spennende samlinger for alle barn mellom 3 – 12 år. Vi snakker om livet, verdier, vennskap og Gud. Vi har et hjerte for at barn skal føle seg sett, elsket og verdifulle.

Alle barn er velkommen, og de voksne kan delta på gudstjenesten i rommet ved siden av. 

Har du barn på 3 år, så er det ønskelig at du er med som medarbeider på Kidz hver tredje søndag.