Fourteen

Young & Free (Y&F) i OKS Romerikskirken er for deg mellom 13-19 år. For deg som skal begynne i 9. klasse har vi Fourteen, som er vårt konfirmasjonsopplegg, hvor vi fokuserer på det personlige livet med Jesus; hvem Han er, hva Han har gjort og hvordan et liv med Han kan se ut.

Fourteen varer fra september og avslutter med en høytidelig avslutning i april/mai. For Fourteen 2076-2018 er avslutningen søndag 29. april 2018.

 

INNHOLD

  • Undervisning på fredager – Young & Free, ungdomsarbeidet i OKS Romerikskirken
  • Life-grupper – Mindre grupper med en personlig leder
  • Mestringshelg på Håøya – Innledende tur med en militær ramme for å bli bedre kjent med seg selv og hverandre. I samarbeid med Mestringsskolen (se www.meev.no)
  • To turer til Sauevika Leirsted, Hvaler – Weekend-turer med undervisning, aktiviteter og sosialt fokus
  • «Oppreist» – Undervisningsopplegg for jentene i samarbeid med Mercy House
  • «Mano y mano» – Guttekvelder med turer, temakvelder og samtale-sesjoner


SPØRSMÅL?

Ta kontakt på epost: fourteen@oks.no

 

Pernille og Leif Kåre Lysåker
Ungdomspastorer i OKS Romerikskirken og ansvarlige for Fourteen