«Erfaringer og lærdommer med kirke online» – Håvard André Kilvær og Marcus Mossberg

I mars 2020 måtte vår produksjonsavdeling hive seg rundt og finne måter vi kunne fortsette å være kirke digitalt i en nedstengt nasjon.

Heldigvis var arbeidet med slikt allerede i gang på det tidspunktet, men i likhet med mange andre kirker ble det likevel en bratt læringskurve med mange nyttige erfaringer å ta med seg videre, også etter covid.

Selv om samfunnet nå er gjenåpnet, finnes det et stort oppdrag for kirken i å formidle evangeliet i det digitale univers.

I dette seminaret deler to av våre dyktigste medarbeidere sine erfaringer, hvilke muligheter de ser for kirken i fremtiden og hvordan man rent praktisk griper det hele an!

Lørdag 14. mai kl 15:15-16:00 i plenumsalen.