«Disippelgjøring i praksis» – Øyvind Ramslien og Thomas Lindstad

Historien om Thomas og Øyvind er historien om en som ønsket å vokse, lære og utvikle seg både som leder og i livet med Gud, og en som var villig til å investere i denne personen.

I vrimmelen av ulike «modeller», bøker om disippelgjøring og ulike teorier, er dette en befriende fortelling om hvordan det hele kan gjøres, praktisk og konkret, midt i en travel hverdag for mange.

Dette er et svært relevant seminar for alle som ønsker å vite hvordan vi gjennom å investere i andre, kan bidra til vekst, utvikling og forandring i deres liv.

Lørdag 14. mai kl 15:15-16:00 i bibelskolesalen.
Tolking til engelsk tilbys via headset (Interpretation into English is offered via headset).