Coronainformasjon

Information in English follows after the Norwegian.

 

Som de fleste har fått med seg, er hele Norge nå inne i en spesiell situasjon og en «unntakstilstand».

Dette betyr at alle OKS-arrangementer utgår så lenge situasjonen tilsier det. Vi følger de nasjonale tiltakene Regjeringen har satt i sin kriseplan for bekjempelse av coronaviruset.

Dette gjelder alle OKS-avdelinger i Norge og inkluderer søndagsgudstjenester, ungdomsmøter, lekelørdager, ledersamlinger, osv. Dette gjøres naturligvis ikke fordi vi ønsker å avlyse, men for å følge de pålegg vi nå får fra norske myndigheter.

Jevnlige oppdateringer vil komme på våre digitale medier fra OKS sentralt, så hold deg gjerne oppdatert her!

 

Bønn og tro
På tross av omstendighetene har vi tro på at kirken og landet vil komme styrket ut av dette.

Vi står fast ved at vi først og fremst er smittebærere av tro og håp, ikke av frykt og fortvilelse. Uansett hvilke tanker og meninger vi måtte ha om situasjonen, så er dette også en tid for å stå bak våre nasjonale ledere i bønn. De skal lede landet i en vanskelig tid og ta tøffe beslutninger. Vi står bak dem, ber for dem og velsigner dem både med ord, bønn og omtanke i disse dager.

Vær rikelig velsignet og lev din hverdag med hjertet fullt av tro!

Pastor Thomas

Corona information

As most of you know, all of Norway is now in a special situation and an «exceptional state».

This means that all OKS events are cancelled as long as the situation demands. An English option will be available at every online Sunday service for as long as the current situation lasts.

This applies to all OKS departments in Norway and includes Sunday services, youth meetings, kids’ activities, leaders’ meetings and so on.

This is obviously not done because we want to cancel, but to follow the orders we now get from the Norwegian authorities.


Prayer and faith
Despite the circumstances, we have faith that the church and the country will come out of this strengthened.

We firmly believe that we are first and foremost the carriers of faith and hope, not of fear and despair. Whatever thoughts and opinions we may have about the situation, this is also a time to stand behind our national leaders in prayer. They will lead the country in a difficult time and make tough decisions. We stand behind them, pray for them and bless them with words, prayer and thoughtfulness these days.

Be abundantly blessed and live your everyday life with a heart full of faith!

Pastor Thomas