View Full Map

Kontakt oss

Kontaktinformasjon OKS / Citykirken

Hver søndag møtes vi til gudstjeneste i Møllergata 40.

Vår administrasjon er OKS sitt hovedkontor.

Adresse:  Trondheimsveien 50, 2007 Kjeller
Telefon:  64 84 64 00 (Mandag til onsdag kl 10-14)

Epost:  post@citykirken.no

Bankkonto:  9049.11.03441 – Merk betalingen med Citykirken