City Kidz

Barn er verdifulle, og det ønsker vi at de skal få vite. Annenhver søndag i partallsuker har vi aktiviteter og gode samlinger for alle barn fra 3 år og oppover. Vi vi snakker om livet, verdier, vennskap og Gud. Vi har et hjerte for at barn skal føle seg sett, elsket og verdifulle.

Alle barn er velkommen, og de voksne kan delta på gudstjenesten i hovedsalen.

Barn under 3 år er hjertelig velkommen sammen med en forelder.