BarneCamp: Interessegrupper Happy

Ved påmelding velger foresatte den interessegruppen barnet ønsker å delta i. Her finnes mer informasjon om de ulike gruppene for barn fra 3 år og til skolepliktig alder (barn på 3 år må ha med seg en foresatt som medarbeider gjennom uken):

Happy Lek
I denne gruppa får barna stor frihet til å utfolde seg i lek – både innendørs og utendørs så ligger alt til rette for en gøyal uke. Lederne vil være trygge og gode voksne med et stort repertoar av leker, som de tar med seg inn i opplegget. I tillegg deltar barna på det daglige MiniCamp-showet sammen med de andre Happy-deltakerne.

Happy Sport
I denne gruppa får barna stor frihet til å utfolde seg i lek – både innendørs og utendørs. Med mye innslag av sport så ligger alt til rette for en gøyal uke. Lederne vil være trygge og gode voksne med et stort repertoar av leker, som de tar med seg inn i opplegget. I tillegg deltar barna på det daglige MiniCamp-showet sammen med de andre Happy-deltakerne.

Tilbake til hovedsiden for BarneCamp