Lederkonferansen 2019 – Tidsprogram

TORSDAG
kl 18:00 Registrering
kl 19:00 Åpningsmøte, taler: Gary Clarke

FREDAG
kl 10:00 Hovedsesjon 1
kl 11:15 Hovedsesjon 2
kl 12:00 Lunsj
kl 13:00 Hovedsesjon 3
kl 14:00 Hovedsesjon 4
kl 18:00 Registrering
kl 19:00 Kveldsmøte

LØRDAG
kl 10:30 Hovedsesjon 5
kl 12:00 Lunsj
kl 13:00 Hovedsesjon 6
kl 14:15-16:00 Seminarer: 
«Hva gjør du når…» med Åge Åleskjær
«Sammen for de unådde» med Rune Edvardsen
«The heart of serving others» med Hayley Corley
«What can we learn from Christians in the Middle East?» med Hikmat Kashouh
«Hvordan kan kirker bruke nye medier i 2019» med Stian Reinhartsen
Noen går i to runder, slik at du kan delta på to ulike seminarer. Runde 1: 14:15-15:00 & Runde 2: 15:15-16:00.

kl 16:00 Middag (egen påmelding)
kl 17:00 Avslutningsmøte