Vår visjon

Å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus

 

Det skal vi gjøre gjennom å: 

Bygge en kirke som setter et synlig, tydelig og varig avtrykk i sin verden med det livsforvandlende evangeliet om Guds nåde.

Bygge én kirke som reproduserer seg i flere byer og nasjoner, en stor-familie av kirker som med samme hjerte, samme ånd og samme sinn står samlet omkring en felles visjon og et oppdrag.

Lederskap

Oslo Kristne Senter har et økonomiråd og et pastorens råd. Økonomirådet behandler blant annet budsjett og årsregnskap og pastorens råd er med og avgjør menighetsplantinger og andre større strategiske endringer.

Økonomirådet består av Sigurd Aas, Marielle Hansen, Aasmund Erlandsen, Kjartan Håvik, Katrine og Thomas Åleskjær.

Pastorens råd består av Åge M. Åleskjær, Roberto Opheim, Kjartan Håvik, Katrine og Thomas Åleskjær.

OKS-koden

OKS-koden består av 12 punkter som forklarer hva Oslo Kristne Senter står for og jobber etter.

Upolert evangelium
Vi lever ikke for en teologi som vinner diskusjoner, men for et evangelium som vinner mennesker. Vår høyeste drøm er å se mennesker finne hjem til Gud gjennom det enkle evangeliet om nåde, tilgivelse og forsoning i Jesus Kristus.

Helhjertet ekklesiologi (kirkelære)
Kirken er ikke en bygning, men en åndelig familie fullkomment elsket av Gud, bestående av ufullkomne mennesker. Vi behandler vår lokale kirke som det den er: Kona til Gud! Vi respekterer henne, behandler henne med verdighet, beskytter henne og snakker alltid godt om henne.

Positivt annerledes
En OKS-kirke er ikke som alle andre kirker. Ikke fordi vi tror vi er bedre enn andre, men fordi Gud har kalt oss til å være en annerledes, uforutsigbar, fargerik, kreativ og mangfoldig kirke.

Utradisjonelt utadvendt
Hensynet til religiøse følelser og tradisjoner ofres gjerne til fordel for det som metter den åndelige tørsten i vår verden. Vi gir gladelig opp våre personlige preferanser og favoritter, til fordel for det som vinner menneskers hjerter. For evangeliets skyld er vi villige til å bli det som trengs!

Energisk tro
Ingen hemmelige suksessformler, men en Gud som sier at ingenting er umulig. Vi anser et overnaturlig liv som noe helt naturlig. Vi lover ingen å bli ”rik, frisk og lykkelig på 1,2,3”, men stoler kompromissløst på Bibelens løfter på alle livets områder. Fjell finnes overalt, og troen er til for å flytte på dem.

Sjenerøs gjestfrihet
Vi behandler mennesker med utgangspunkt i hvor høyt Jesus elsker dem. Kirken eksisterer ikke for å imponere mennesker med våre talenter, men å betjene mennesker med vår gjestfrihet. Vi er Kristi brev og Kristi parfyme, og vi vil alltid ha godlukten på. Gud er sjenerøs, derfor er vi sjenerøse!

Tjenende holdning
En tjenende holdning innebærer ikke å tenke mindre om seg selv, men litt mindre på seg selv. Vi lever for en hensikt høyere enn oss selv, og går gjerne den ekstra milen uten betingelse eller bebreidelse.

Samme retning
Vi har rom for alle, men ikke rom for alt – Vi brer oss ikke ut i alle retninger for å bli størst og best, men samler oss om målet og idealtiden Gud har designet for akkurat oss. Vi tror ikke på uniformering og sekterisme, men på å helhjertet stå sammen i den retningen Gud leder oss.

Ekte vennskap
Komforten av et lukket og trygt selskap ofres gjerne til fordel for et åpent og inkluderende fellesskap. Ingen var ensomme rundt Jesus, og vår drøm er at ingen skal være ensomme rundt oss eller iblant oss. Vi eksisterer for å bekjempe ensomhet med nebb og klør, og tror Jesus viste oss veien: Invitere, inkludere og involvere!

En hedrende kultur
Nei, vi har ingen celebriteter eller superstjerner, men en kultur som hedrer og anerkjenner det Gud har lagt ned i mennesker. Når vi hedrer de over oss, ved siden av oss og under oss får vi ta del i det Gud har lagt over livene deres.

Ekte nåde
Vi har begrenset tro på menneskets fortreffelighet, men kompromissløs tro på Guds ubegrensede nåde. Vi drømmer om å bygge en kirke uten religiøse fasader, å praktisere en tro uten plastikk, og leve et liv uten masker. Når Jesu nåde får dominere, kan vi leve ekte og sanne liv, fordi vi ikke lenger har noe å bevise!

Guds Ord
Vår ambisjon er ikke å besitte så mye bibelkunnskap at vi kan sette folk fast, men å forstå så mye av Guds visdom at vi kan sette folk fri. Vi tror på samtlige av Bibelens 66 bøker, og at de på ulike måter peker mot frelseshistoriens klimaks: Jesus!